[Српско барокно сликарство Books ] Free Reading online as Ebook ☆ Miroslav Timotijević – TXT, Kindle eBook and Epub Read

characters Српско барокно сликарство

Orne ikone Autor je i koautor velikog broja naučnih radova knjiga i monografija među kojima se posebno ističe studija Srpsko barokno slikarstvo.

Download ´ PDF, DOC, TXT or eBook  Miroslav Timotijević

Српско барокно сликарство

U ovoj knjizi Timotijević se bavio baroknom ikonologijom ukazujući na vezu baroknog religioznog slikarstva i baroknog sholastičkog bogoslovlja.

Miroslav Timotijević Â 4 Read & Download

Miroslav Timotijević je profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu Predaje Srpsku umetnost novog veka i Čudotv.