Ladislav Fuks (Pdf ebook) Spalovač mrtvol


 • Hardcover
 • 144
 • Spalovač mrtvol
 • Ladislav Fuks
 • Czech
 • 18 December 2017
 • 9788020711274

10 thoughts on “Spalovač mrtvol

 1. says:

  A young friend of mine encouraged me to finally read this novel Her school had invited her class to a theater production of the book at the prestigious Stavovské Divadlo National Scene in Prague She was impressed with the performance but ex

 2. says:

  Well The Cremator was certainly an interesting read Mr Kopfrkingl is an interesting character not wholly unlikeable to begin with wanting the best for his family and is troubled by the cruelty that exists in the world He works in a crematorium and views his job as way of relieving people’s suffering and allowing them eternal peace as there is no suffering once your body has returned to ashes However as time progresses he succumbs to the N

 3. says:

  the sooner man returns to dust the sooner he’ll be liberated transformed enlightened be reincarnatedThe person who opts for cremation will be absolutely certain for the rest of his life that there’s nothing to worry about‘It seems rather hard what the Gestapo has done But there was probably nothing else to be done ab

 4. says:

  Absolutely brillinat and horrific story I have read it in the Czech language and appreciate surrealism and poeti

 5. says:

  Mr Kopfrkingl lives in Prague Czechoslovakia and works as an undertaker in a crematorium He hates war and violence and is enchanted by Tibetan Buddhism He is a loving father and husband and the perfect citizen Se

 6. says:

  I read this as part of an online cultural studies course A dark and powerful read; the chilling story of devoted family man Mr Kopfrkingl living in Czechoslovakia during the Nazi occupation of 1938 45 Mr K manages a crematorium and he believes

 7. says:

  I really like the idea of several characters appearing repeatedly as the story continues I believe that it helepd to creat

 8. says:

  The book surprised me A lotIt is definitely not an easy book to read and the story is strong and it's better to know historical context

 9. says:

  I had lots of thoughts and change of moods while reading it Where could be your place and how to react and stay pure while the oppressive regime From the very beginning Mr Kopfřinkl was very unpleasant until the end when he transformed into an evil almost non human who succeeds to kill his own wife and kids This psychological drama is representing very vividly with what kind of pressure most of the Czechs had

 10. says:

  The book will take you on a tour of a dark demented mind Yet somehow if you have right sense of humor the author managed to make it funny as hellThis is one the most memorable book experiences of my life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ladislav Fuks Í 3 free download

Spalovač mrtvol

Odehrávající se na samém konci 30 let v pražských kulisách v době mnichovské kapitulace a okupace působí až obludně logickým vývojem malého člověka k přijetí zla; patologický případ sleduje až k dovětku s datem pětačtyřicátého roku Díky vnitřnímu napětí lidského příběhu a literárním kvalitám a rovněž díky úspěšnému filmovému zpracování se Spalovač mrtvol počítá k nejlepším prózám Ladislava Fuks. The book surprised me A lotIt is definitely not an easy book to read and the story is strong and it s better to know historical context

read Á eBook or Kindle ePUB Í Ladislav Fuks

Zlem a smrtí Charakterizovala i titulní postavu jež se v průběhu překotných událostí a pod vlivem mefistofelského přítele ochotně přizpůsobovala nabídnuté příležitosti ke kariéře vyvoleného a končila vraždami a izolací Je ovšem třeba připočítat smutně ironický Fuksův vypravěčský styl který jakoby neosobně věcně nebo cituplně vede dialogy a popisuje a hraje Působí nejenom drasticky ale i panoptikálně Příběh. I read this as part of an online cultural studies course A dark and powerful read the chilling story of devoted family man Mr Kopfrkingl living in Czechoslovakia

download Spalovač mrtvol

Příběh o spalovači mrtvol trochu podivínském a pilném zaměstnanci pražského krematoria Karlu Kopfrkinglovi patří do prvního období spisovatelovy tvorby Vyšel roku 1967 a spojoval bolestnou reakci na předválečné dramatické situace republiky a celé Evropy s groteskními a černými psychologickými a dějovými motivy Jestliže se tato próza označuje jako psychologický horor správně to vystihuje autorovu a vypravěčovu fascinaci. the sooner man returns to dust the sooner he ll be liberated transformed enlightened be reincarnatedThe person who opts for cremation will be absolutely certain


About the Author: Ladislav Fuks

Ladislav Fuks byl český prozaik autor především psychologické prózy s tématem úzkosti člověka ohrožovaného nesvobodou a násilím Jako symbol tohoto tématu si pak zvolil druhou světovou válku a holokaust Většina jeho díla je autobiografická často skrytě téměř všemi jeho knihami prochází figura senzitivního slabého hocha žijícího ve svém vnitřním světě a toužícího po citovém přátelství Právě