Alija Nametak [PDF or epub] Trava zaboravka izabrane novele – Book, Kindle ePUB or DOC Online

Alija Nametak å 5 Summary

Dižu novi i uspravni Eto Salih je mlad istom je u tridesetoj ali je njemu žao toga starog što iz dana u dan gine i utapa mjesto novome On bi htio da ovo staro uvijek ovako ostane pa makar se i nekako krpilo Ove su mu stare kuće ugodnije s malim prozorima na ulicu a velikim na dvorište i bašču sa visoko ograđenim dvorištem svaka je bila kao osamljena kaomala država u kojoj je muž vladar a ostali slušali i pokoravali se Vis.

Summary Trava zaboravka izabrane novele

Trava zaboravka izabrane novele

Ok je zid svakog dijelio od susjeda niko se nije htio miješati u tuđe poslove malehan je prozor gledao na ulicu jer je čeljad okrenula svu pažnju na kućni red a malo se obraćalo vanjskom zajedničkom Žao je njemu što to tako gine iz dana u dan pa su crveni krovovi češći on običava reći da su to crvene otrovne gljive što se ruše zidovi između susjeda i što se na starimkućama probijaju široki i visoki prozori na ulic.

Free download ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB free å Alija Nametak

Uvodni dio novele Sunce novela počinje slikom grada tj njegovih kuća i dvorišta koje posmatra mladi krovopokrivač Salih“Vidio je on sa sljemena ustalasano kameno hiljadama takvih kuća kao što je i ova s koje on treba da skine kameni oklop i da joj natakne crvenu kapu od crijepa kakva je kod onih kuća što se dižu upravac tamo gdje su nekad bile njive Vidio je stareraspukle zidove iskrivljene i sklone padu a mjesto kojih se.


1 thoughts on “Trava zaboravka izabrane novele

  1. says:

    Dugo ćeš živjeti Alija I čitava života ćeš željeti malo bolju rubeninu ali ćeš biti i s takvom kakva je na tebi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *