[Branislav Nušić] Autobiografija [music biography Book] eBook

download Autobiografija

Dostupna u docx form 84 92

read ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB Î Branislav Nušić

Autobiografija

Knjiga je u celosti

Branislav Nušić Î 6 free read

Atu na sledecoj adre Branislav Nu i Autobiografija Autobiografiju sam zavr io enidbom nalaze i da posle enidbe ovek i nema autobiografije Ba kao to je i pisac svojoj knjizi sam napisao predgovor tako u i ja prije nego to iznesem vlastite utiske re i za to sam se odlu io da pro itam ovaj klasik srpske knji evnostiTokom pro le godine se Facebookom pro irila akcija koja me mnogo obradovala takozvani book challenge Ljudi su sastavljali listu od deset knjiga koje su ih se posebno dojmile nominuju i svoje prijatelje da u ine istoPa ljivijim pra enjem primjetio sam da se gotovo na svim listama nalazi i ovaj roman nerijetko i na prvom mjestuNu i je svoju autobiografiju koncipirao na znatno univerzalan na in a ono najosobnije to joj je dao jeste njegov prepoznatljivi humor Od li nih podataka odao nam je ime i prezime te godinu svog ro enja Niko ne mo e pore i da doga aji koje u svojoj autobiografiji nisu njegovi Niko to i ne poku ava Doga aji iz Nu i eve autobiografije su doga aji iz ivota svih nasNjegov cilj je da nas nau i da niti jedan ivot nije toliko tu an i te ak a da se u njemu ne bi moglo na i ne to smje no Tome tre em koji je smeju i se kroz ivot i u ivotu pro ao svoju stazu poveravam da ispi e ove listove moje jubilarne knjige jer on je jedini video ivot Nu i svojoj autobiografiji ne uskra uje domi ljatost ni prilikom davanja naslova poglavljima Tako u poglavlju Od ro enja do prvoga zuba navodi sljede e Rodio sam se o pono i prema emu se ne bi moglo u biografiji re i On je ugledao svetlost dana 8oktobra 1864 godine ve On je ugledao svetlost milikerc sve e 8oktobra 1864 godine Koriste i kolu kao paravan za satiru Nu i svoju autobiografiju prilago ava svim uzrastima vje to kritikuju i kako neprilago enost obrazovnog sistema tako i neprilago enost sistema prema obrazovanom ovjeku Pa ipak matematici kao nauci ja bih eleo da odam ovde i jedno duboko priznanje Ona je ta koja je na oj mladoj knji evnosti dala mnogi i mnogi dragoceni talenat i ona je ta koja je mladoj na oj pozori noj umetnosti dala mnogog i mnogog velikana kojim se ta umetnost i danas ponosi Da nije bilo matematike ti bi dobri ljudi dana nji pesnici i glumci nastavili svoje kolovanje i bili bi mo da veliki i estiti inovnici Autor nam kroz cijelo djelo ukazuje na va nost ivotne kole isti u i da je najbolje to nam klasi no obrazovanje mo e ponuditi sposobnost razmi ljanja Veli se iskustvo je majka mudrosti Mo da ali je lakomislenost majka iskustva jer da nema lakomislenosti ne bi bilo ni iskustva Ba kao to se tokom cijele knjige trudio da nas podu i to vi e o ivotu autor nam ne ostaje du an re i to ta o smrti u aljivom intervjuu sa mrtvim sobom Ali kada se bude ulo da sam umro vi ete videti svet mi to ne e verovati Ja sam toliko puta terao alu sa ovim svetom da e verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka nova ala U nadi da ete pro itati ovu knjigu ili da je u slu aju da ste je ve itali ovaj osvrt osvje io sje anje na nju zavr avam rije ima kojima je pisac zavr io ovu knjigu Zbogom i hvala na pa nji


10 thoughts on “Autobiografija

 1. says:

  Може би Нушич е най крупното име и еталон на сръбската литератураИмам някакви спомен че трябваше да я четем в училищено явно не съм успяла да се преборя с неяСега изглежда беше точното време за неяОще с предговора бях омагьосана от лекия начин

 2. says:

  کتاب طنز جالبی بود خیلی جاهاش خندیدم اگه خنده‌ی لهجه‌ندار یا چگونه با پدرت آشنا شدم رو خوندید، از این کتاب احتمالا خو

 3. says:

  Страхотно чувство за хумор и доста истини за балканския живот

 4. says:

  Пре него што напишем било шта о књизи морам да напоменем колико је мени само недостајала ћирилица ово је тако пријало 💔А каква је тек Нушић легенда Да сам знала да ћу се гласно смејати због ове књиге почела бих са читањем много ран

 5. says:

  Ne znam kako sam došla na ideju da od svih knjiga odaberem baš Autobiografiju niti šta me je ponelo da zakoračam ulicama Starog Beograda kroz oči jednog od naših najduhovitijih književnika Znam da sam želela da preki

 6. says:

  در حین خواندن کتاب کلی می خندید، و وقتی هم کتاب تمام شد می بینید هرچیزی که در کتاب آمده را شما تجربه کرده اید، به خصوص که در

 7. says:

  Brilliant and funny One of the best humor writers in any language IMOMy late father simply loved this book and uoted from it freely

 8. says:

  Аутобиографију сам завршио женидбом налазећи да после женидбе човек и нема аутобиографије dugo je poživio i poslije ove izjave

 9. says:

  Branislav Nušić – Autobiografija„Autobiografiju sam završio ženidbom nalazeći da posle ženidbe čovek i nema autobiografije“Baš kao što je i pisac svojoj knjizi sam napisao predgovor tako ću i ja prije nego što iznesem vlastite utiske reći zašto sam se odlučio da pročitam ovaj klasik srpske književnostiTokom prošle godine se Facebookom proširila akcija koja me mnogo obradovala – takozvani book challenge L

 10. says:

  طنز خوبی داره و یه جاهایی واقعا خنده دارهنویسنده داستان زندگی خودش رو تا حدود 20 سالگی تعریف میکنه و این کار رو با شیرینی و ملاحت خاصی ا