[Frans X. Plooij] Vidunderlige Uger [legal thriller Book] Ebook – PDF, eBook & Kindle free

free read Vidunderlige Uger

ARSAGEN TIL STORMFULDE PERIODER De seneste 35 ar har vi studeret spaedborns udvikling og den made de personer der passer barnet reagerer pa denne udvikling Alle vores undersogelser er blevet foretaget i hjemlige omgivelser hvor vi observerede de daglige aktiviteter hos mor og barn Yderligere informationer er blevet skaffet ved interviews Vores researcharbejde har vist at alle foraeldre fra tid til anden er plaget af et spaedbarn som ikke kan holde op med at graede Til vores overraskelse fandt vi ud af at alle normale sunde spaedborn viser sig at vaere mere graedende besvaerlige kraevende og omklamrende i visse aldersperioder og nar det sker kan de drive hele hjemmet til vanvid Ud fra vores undersogelser er vi nu i stand til at forudsige med en margen pa helt ned til en uge hvornar foraeldre kan forvente at deres spaedborn skal igennem en af disse stormfulde perioder I disse perioder graeder spaedbarnet af en eneste grund Barnet undergar pludselig voldsomme forandringer i sin udvikling og det gor barnet uroligt Disse forandringer saetter et spaedbarn i stand til at laere mange nye ting og bor derfor.

review ò eBook or Kindle ePUB × Frans X. Plooij

Vidunderlige Uger

Se til at udvikle de nye faerdigheder det har brug for i sin videre udvikling HVORDAN DENNE BOG KAN HJAELPE DIG Foraeldre kan bruge forstaelsen af deres barns udviklingsspring til at hjaelpe dem igennem disse ofte meget forvirrende perioder i deres liv Det vil gore dig i stand til bedre at forsta hvordan dit barn taenker og hvorfor det opforer sig som det gor i forskellige perioder Du vil blive i stand til at vaelge den rigtige hjaelp nar barnet har brug for det og de rigtige omgivelser til at hjaelpe barnet gennem naesten hvert spring i dets udvikling Dette er ikke en bog om hvordan man gor sit barn til et geni Vi tror fuldt og fast pa at alle born er intelligente pa deres egen made og at alle born er unikke Det er en bog om hvordan man forstar og tager sig af sit barn nar det er vanskeligt og hvordan man far den storst mulige glaede af det mens det vokser Det handler om de glaeder og sorger der er forbundet med et barns opvaekst Alt hvad der kraeves for at udnytte denne bog er En eller to kaerlige foraeldre Et aktivt vokalt udviklende barn Villighed til at udvikle sig sammen med barnet Talmodighed.

Frans X. Plooij × 3 read

Vaere noget man glaeder sig over For nar barnet er besvaerligt er det i virkeligheden tegn pa at det gor fantastiske fremskridt Men hvad barnet selv angar er disse forandringer forvirrende Barnet bliver forskraekket alt har forandret sig i lobet af en enkelt nat Det er som om det er vagnet op pa en anden planet Det er almindelig kendt at et barns fysiske udvikling foregar i hvad vi plejer at kalde spurtperioder I nogen tid vokser barnet maske slet ikke og sa vokser det flere millimeter pa en enkelt nat Undersogelser har vist at der sker naesten det samme i barnets mentale udvikling Neurologiske undersogelser har vist at der er perioder hvor store og ganske dramatiske forandringer finder sted i hjernen hos born under 20 maneder Kort efter hver af disse perioder sker der parallelt hermed et spring fremad i den mentale udvikling Denne bog fokuserer pa de 10 spring i den mentale udvikling som alle spaedborn skal igennem i lobet af livets forste 20 maneder Den fortaeller hvad hver enkelt af disse udviklingstrin betyder for barnets forstaelse af den omgivende verden og hvordan barnet bruger denne forstael.


1 thoughts on “Vidunderlige Uger

  1. says:

    rigtig god opslagsbog men er lidt tung at l├Žse fra enden til andenden giver god viden om de forskellige stadier og sprin