[خاطرات دکتر قاسم غنی [BOOK] Free Read online DOC by قاسم غنی

قاسم غنی í 5 Read

خاطرات دکتر قاسم غنی

در این دوره سفیر ایران در مصر بوده و برای حل و فصل داستان خروج ف

Free download خاطرات دکتر قاسم غنی

زیه از ایران و متقاعد کردن او به بازگشت به این سمت منصوب شده است

Free read ì PDF, eBook or Kindle ePUB free í قاسم غنی

یادداشت‌های روزانه دکتر قاسم غنی از ۶ مهر ۱۳۲۶ تا ۶ آبان ۱۳۲۷او


2 thoughts on “خاطرات دکتر قاسم غنی

  1. says:

    setareye sevvom ro fagaht be khatere nameye shah be malek faroogh dadam;

  2. says:

    این یادداشت‌ها که ظاهرا خیلی اتفاقی پیدا شده حاوی اطلاعات بسیار جالبی است از اوضاع مصر در آخرین سال‌های پادشاهی و پیشا کودتا است از سوی دیگر تلاش‌های غنی برای یافتن راه حلی مناسب و جلوگیری از طلاق فوزیه و شاه پهلوی چشمگیر و پندآموز است اهمیت دی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *