(Pdf epub) Branko Miljković ili neukrotiva reč ✓ Petar Džadžić

Petar Džadžić ´ 4 characters

е зенит остварења испод вертикале могућности делећи и у томе оно „једно опште“ заједничке судбине многих својих претходника Сагорео је брзо у сангвиничкој сталној напетости која је узела фаталан обрт у великом опасном пламену своје контемплативне и песничке страсти посвећен без оста.

characters ¹ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Petar Džadžić

Branko Miljković ili neukrotiva reč

тка загонетном чвору који сплиће основна питања живота и разлога да се живи смрти и муклих дозива ноћи бића и небића Да поезија за њега није била само средство израза већ и начин живљења судбоносна обавеза да су изговорене речи имале тежину стварних догађаја доказао је чином без опозива?.

Summary Branko Miljković ili neukrotiva reč

Петар Џаџић своју књигу посвећену Бранку Миљковићу започиње речима„Песник Бранко Миљковић живео је двадесет и седам година много је хтео и много започео Покошен на самом прагу зрелости прикључио се великој породици прерано изгубљених наших песника остављајући нам горак утисак да му ј.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *