Epub [Why they cry; Oei ik groei guinea] ↠ Hetty van de Rijt

Free read Why they cry; Oei ik groei

Sa steg är det vanligt att barnet inte kan tröstas på vanligt sätt och här ges bla råd om bemötan.

characters ô PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Hetty van de Rijt

Why they cry; Oei ik groei

En bok om spädbarns mentala utveckling Författarna skriver här om de sju viktiga utvecklingssteg kopp.

Hetty van de Rijt ☆ 0 Free read

Lade till förändringarna i hjärnan som de menar att barn tar under sitt första år I samband med des.